Mag. Brigita Kričaj sem diplomirala leta 1995 na Univerzi v Ljubljani, Filozofska fakulteta, smer psihologija. Leta 2004 sem pridobila akademski naziv magistrica znanosti s področja klinične psihologije.

Zaključila sem usposabljanje iz vedenjsko kognitivne terapije - PRAKTIKUM I (Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije) in razvojno analitične psihoterapije (Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo).

Sem članica Društva psihologov Slovenije, Združenja psihoterapevtov Slovenije, Zbornice kliničnih psihologov Slovenije in Slovenskega društva za razvojno analitično psihoterapijo.

Pridobila sem EuroPsy certifikat (European Certificate in Psychology) s področja zdravstvene psihologije. Evropski certifikat iz psihologije izdaja Evropska zveza združenj psihologov (European Federation of Psychologists' Associations - EFPA). EuroPsy certifikat pridobijo psihologi, ki dosegajo določene izobrazbene in strokovne kriterije.

Pri svojem delu izhajam iz znanstvenih spoznanj psihologije, razvojno analitične ter vedenjsko–kognitivne psihoterapije in drugih sorodnih ved ter dolgoletnih praktičnih izkušenj pri delu z ljudmi. Zavezana sem etičnemu kodeksu psihologov in ga pri svojem delu s klienti dosledno upoštevam.